Události:

 

 

-          V pondělí 22. ledna je památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka.

-          Ve středu 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve.

-   Ve čtvrtek 25. ledna je svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Tímto svátkem končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Zároveň v Českém Krumlově se v tento den slaví slavnost výročí posvěcení kostela sv. Víta. Mše svatá bude v kostele sv. Víta v 18:00 hodin, kterou bude celebrovat Mons. Václav Habart, emeritní kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích. Srdečně zveme všechny na toto posvícení. Plakát ke stažení: 579. výročí posvěcení kostela sv. Vít CK.pdf (108683)

-   V pátek 26. ledna je památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

-   V neděli 28. ledna v Českém Krumlově po mši svaté budeme přijímat intence na měsíc únor. Zároveň v tento den v Kájově se bude konat od 16:30 hodin společná modlitba svatého růžence a poté v 17:00 hodin slavnostní zpívané nešpory. Srdečně zveme všechny ke společné modlitbě.

V pátek 2. února 2018 v Kájově v Konibaru je uskuteční od 20:00 hodin již 17. farní bál. Vstupenky lze zakoupit u paní Mroskové na tel.: 380 715 768 nebo mobil 723 903 714. Cena Vstupenky je 150,- Kč.     Na tento bál bude vypraven autobus, který pojede v 19:15 hod. – Český Krumlov – autobusové nádraží; 19:20 hod. Tavírna; 19:25 hod. Horní Brána; 19:30 hod. Špičák; 19:35 hod. Růžek;                           19:40 hod. Vlakové nádraží; 19:45 hod. Domoradice (čerpací stanice Benzina). Zároveň dary do tomboly můžete nosit na farní úřad v Českém Krumlově nebo paní Mroskové. Všem předem děkujeme za dary do tomboly.

 

 

Kontaktujte nás