Události:

 

-    V pondělí je památka sv. Jana Kapistránského, kněze.

-    Připomínáme věřícím, že v noci ze soboty 28. října 2017 na neděli 29. října 2017 končí letní čas. V neděli o třetí hodině letního času se posunou ručičky hodin na druhou hodinu středoevropského času.

-    V sobotu 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Zároveň ve Věžovaté Plání se bude konat „posvícení“ – slavnost Výročí posvěcení kostela. Mše svatá bude v 15:00 hodin. V Českém Krumlově v klášteře bude v tento den mimořádně v 16:00 hodin bohoslužba slova.

-    V neděli 29. října se v kostelích, které neznají přesné datum svého posvěcení, slaví Výročí posvěcení kostela. Týká se to především našich kostelů v Kájově, v Přídolí a ve Věžovaté Pláni.

-    V neděli 29. října se v Kájově bude od 16:30 hodin konat společná modlitba svatého růžence a poté v 17:00 hodin se budou konat slavností nešpory. Srdečně zveme všechny na společnou modlitbu.

-    Všem, kteří se zasloužili o to, že se kájovská pouť vydařila, moc děkujeme! Díky patří našim kněžím, ministrantům, mládeži, chrámovému sboru, ale také těm, kteří nám pomáhali s přípravou kostela            i celého areálu, těm, kteří pekli a rozdávali perníkové rybičky... poutníkům, kteří bděli celou noc a modlili se, ale také všem, kteří prostě přišli k Panně Marii. 
 


 

 

 

 

Kontaktujte nás