Přehled bohoslužeb

 

02. prosince 2018 - 1. neděle adventní

08:00 hodin - mše svatá 

při mši svaté věřícím budeme žehnat adventní věnce, které si v tento den sebou přinesou.
 

07. prosince 2018 - první pátek v měsíci

16:00 hodin - adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní

17:00 hodin - bohoslužba slova

 
 
09. prosince 2018 - 2. neděle adventní

08:00 hodin - mše svatá