Přehled bohoslužeb

 

 

 

 

17. června 2018 - 11. neděle v mezidobí 

08:00 hodin - bohoslužba slova