Přehled bohoslužeb

 

 

 

12. října 2018 

18:00 hodin - bohoslužba slova 

 

14. října 2018 - 28. neděli v mezidobí 

Z důvodu hlavní kájovské pouti bohoslužba je zrušena