19. května 2019 - 6. neděle velikonoční 

pouť ke cti sv. Jana Nepomuckého

8:00 hodin - mše svatá po ní litanie k Panně Marii

po mši svaté udělení svátostného požehnání s ostatky sv. Jana Nepomuckého

 

24. května 2019 - pátek po 6. neděli velikonoční

16:30 hodin - modlitba svatého růžence

17:00 hodin - bohoslužba slova poté litanie k Panně Marii

 

26. května 2019 - 7. neděle velikonoční

8:00 hodin - mše svatá poté litanie k Panně Marii