Římskokatolická farnost - Větřní

farní kostel sv. Jana Nepomuckého

*********************************************************************

 

 

 

Duchovní správa

 

Farář:          

 

Prel. Mgr. Václav Pícha, JC. D., vikář českokrumlovský

                    Horní 156

                    381 01 Český Krumlov

                    Tel.: 380 711 336

                    Email: farniuradck@seznam.cz

 

Farní vikář: 

                   R. D. Mgr. František Žák

                        Horní 156

                        381 01 Český Krumlov

                        Mob.: 724 937 121

              

Trvalý jáhen: Bc. Vojtěch Talíř

                        Chlumec 17

                        382 32 Velešín

                        Mob.: 723 728 270

   

Patorační asistent:

(kandidát jáhenství – kněžství)

Jan Rothschedl

Horní 156

381 01 Český Krumlov

Mob.: 608 839 552

Email: pastoracniasistent@gmail.com       

 

 

Akolyta:          Zdeněk Kalianko   

(kostelník)       Souběžná 239

                         382 11 Větřní

                         Mob.: 739 506 792

                         

 

                          Jan Hůlek, Větřní