Něco málo o víře

23.02.2011 17:07

Svátosti

1)    křest

2)    biřmování

3)    eucharistie    -    svátost oltářní    -    Nejsvětější svátost

4)    svátost pokání    -    svatá zpověď    =    svátost smíření

5)    pomazání nemocných

6)    kněžství

7)    manželství

 

Sedm hlavních hříchů

1)    pýcha

2)    lakomství

3)    smilstvo

4)    závist

5)    nestřídmost

6)    hněv

7)    lenost

 

Ctnosti    -    Božské ctnosti

 

1)    víra

2)    naděje

3)    láska

 

Základní Ctnosti = přirozené ctnosti = kardinální ctnosti

1)    moudrost

2)    spravedlnost

3)    statečnost

4)    mírnost    -    umírněnost    -    prozíravost

 

Skutky milosrdenství

sedm skutků duchovního milosrdenství

 

1)    radit pochybujícím

2)    poučovat nevědomé

3)    napomínat hříšníky

4)    utěšovat zarmoucené

5)    odpouštět urážky

6)    trpělivě snášet obtížné

7)    modlit se za živé i zemřelé

 

Sedm skutků tělesného milosrdenství

1)    sytit hladové

2)    dávat pít bližním

3)    odívat nahé

4)    ujímat se pocestných

5)    navštěvovat nemocné

6)    navštěvovat vězně

7)    pohřbívat zemřelé

 

Evangelijní rady

1)    Čistota

2)   chudoba

3)    poslušnost

 

Šestero základních pravd

1)    je jeden Bůh

2)    Bůh je ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý

3)    Druhá božská osoba Syn sestoupil z nebe, stal se člověkem a svou smrtí

4)    Bůh je nekonečně spavedlivý. Odměňuje dobro a zlo trestá.

5)    lidská duše je nesmrtelná

6)    milost Boží je ke spáse nevyhnutelně zapotřebí

 

Patero církevních přikázání

1)    O nedělích a zasvěcených svátcích být zbožně přítomen na celé mši svaté

2)    Alespoň jednou za rok se vyzpovídat ze svých hříchů ( nejlépe v době před velikonocemi )

3)    Přijmout s čistou duší svátost oltářní alespoň jednou za rok ( nejlépe v době velikonoční )

4)    Zachovávat ustanovené posty ( páteční sebezáporu a přísné posty na Popeleční středu a Velký pátek )

5)    Přispívat cirkvi na jejich potřeby

 

( přísné posty na Popeleční středu a Velký pátek zavazují osoby od 14 let postem od masa a navíc k tomu osoby od 18 do 60 let postem újmy, to znamená, že se smíme dosyta najíst maximálně jednou za den. Páteční posty nás zavazují tak, že jsme povinni v pátek vykonat skutek sebezáporu: buď od masa nebo odříct si něco jiného pro nás příjemného nebo učinit nějaký skutek lásky k bližnímu nebo navíc vykonat nějaký skutek zbožnosti)

 

Zasvěcené svátky, které jsme povinni slavit jako v neděli - na celé mši svaté

 

A)    Všechny neděle

B)    Slavnost Matky Boží Panny Marie

C)    Slavnost Zjevení Páně - Tří Králů

D)    Slavnost Nanebevstoupení Páně

E)    Slavnost Těla a Krve Páně tj. "Boží Tělo"

F)    Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie tj. 8. prosince

G)    Slavnost Nanebevzetí Panny Marie tj. 15. srpna

H)    Slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla tj. 29. června

I)      Slavnost svatého Josefa tj. 19. března

J)      Slavnost Všech svatých tj. 1. listopadu

 

Kromě toho jsou velmi doporučované slavnost, které máme slavit:

1)    Slavnost sv. Cyrila a Metoděje    -   5. července

2)    Slavnost sv. Václava                   -    28. září

3)    Slavnost sv. Mikuláše, hlavního patrona českobudějovické diecéze    -    6. prosince

4)    Svátek patrona své domovské farnosti. Ve Větřní tj. 16. května sv. Jana Nepomuckého

5)    Slavnost výročí posvěcení kostela a své domovské farnosti. Ve Větřní to je 3. července

 

Další svátky, kdy nemáme chybět v kostele:

1)     kdykoli přijede otec biskup

2)     kdykoli se koná nějaká akce, slavnost, kterou vyhlásí biskup

3)     kdykoli přijede na návštěvu římský biskup = papež