Něco málo o víře

Fotografování v kostele

01.04.2011 12:02
  Fotografování v kostele při liturgických akcích       Jestliže si někdo přeje zachytit významné okamžiky svého života nebo života svých blízkých, je potřeba autory fotografií či video snímků upozornit na specifika liturgického obřadu v kostele.   Dovolte proto...

Postní neděle

10.03.2011 00:00
POSTNÍ NEDĚLE 1. neděle postní černá INVOCAVIT "Invocavit me" - (povolal mne) 2. neděle postní pražná REMINISCERE "Reminiscere miserationum tuarum" - (rozpomeň se na své...

Něco málo o víře

23.02.2011 17:07
Svátosti 1)    křest 2)    biřmování 3)    eucharistie    -    svátost oltářní    -    Nejsvětější svátost 4)    svátost...