Udílení svátostí ve farnosti

 

Svátost křtu 

-nutná příprava rodičů před udělením svátosti alespoň jeden měsíc.

 

 

Svátost manželství

-nutná příprava snoubenců před udělením svátosti alespoň tři měsíce.

 

 

Svátost smíření - svatá zpověď

-vždy půl hodiny přede mši svatou. (pátek a neděle)

 

 

Svátost pomazání nemocných 

-Kdykoli na požádání

 

Pohřby

Po domluvě s pohřební službou,

která potom kontaktuje farní úřad v Českém Krumlově.

Během letních prázdnin tj. od 1. 7. do 31. 8. se přípravy na křest a svatby NEKONAJÍ.