Mapa českokrumlovského vikariátu:

Vikariát Český Krumlov má celkem 47 farností
vikář českokrumlovský: Prelát Václav Pícha, JC. D.
Sekretář vikariátu byl od 1. února 2017 jmenován R. D. Ing. Mgr. Jan Špaček, dr. h. c.