Události:

 

 

  • v neděli 2. prosince od 17:00 hodin ve Větřní se bude konat slavnostní rozsvícení vánočního stromu.
  • V pondělí 3. prosince je památka sv. Františka Xaverského, kněze.
  • Ve čtvrtek 6. prosince je slavnost sv. Mikuláše, biskupa. V českobudějovické katedrále bude v tento den v 16:15 hodin modlitba slavnostních nešpory se členy Katedrální kapituly. Poté v 17:00 hodin bude slavnostní mše svatá, které bude předsedat J. E. Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.
  • V pátek 7. prosince je památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
  • V pátek 7. prosince v Českém Krumlově na faře od 16:30 hodin se bude konat schůzka ministrantů.
  • V pátek 7. prosince je první pátek v měsíci. V Kájově v tento den se bude konat od 16:00 hodin adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a poté v 17:00 hodin bude mše svatá. V Českém Krumlově bude v 18:00 hodin mše svatá a po ní se bude konat hodinová adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní, která bude zakončena litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Ve Větřní od 16:00 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní poté v 17:00 bude bohoslužba slova. Srdečně zveme naše věřící ke společnému slavení prvních pátků v měsíci.
  • sobotu 8. prosince je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. V Kájově v tento den bude se konat adventní pouť. Od 16:00 hodin věřící budou mít možnost přistoupit ke svátosti smíření, v 16:30 hodin bude modlitba svatého růžence a v 17:00 hodin bude poutní mše svatá, kterou bude celebrovat P. Josef Mendel, SDB. Všechny srdečně zveme na tuto pouť.
  • V sobotu 8. prosince v Českém Krumlově bude v 7:30 hodin rorátní mše svatá v zimní kapli.
  • V neděli 9. prosince při bohoslužbách se bude konat sbírka na bohoslovce v diecézním misijním semináři v Českých Budějovicích.

 

Diecézní vyznamenání

 

Dne 2. srpna 2018 v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše z rukou diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila převzala diecézní vyznamenání II. stupně (stříbrná medaile sv. Auraciána) naše farnice paní Emma Marxová. Srdečně k tomuto vyznamenání blahopřejeme.

 

 

 

 

 

 

 

PASTÝŘSKÝ LIST

při příležitosti Božího hodu velikonočního

a zahájení kanonizačního procesu biskupa Hloucha

 Pastýřský list – Boží hod velikonoční 2018

Odkazy:

Zahájení procesuhttps://www.bcb.cz/zacina-proces-blahoreceni-josefa-hloucha/

Výzva pro svědkyhttps://www.bcb.cz/vyzva-svedky-zivota-smrti-sluzebnika-boziho-josefa-hloucha/

zdroj: www.bcb.cz

 
 

 

Kontaktujte nás