Události:

 

PASTÝŘSKÝ LIST

při příležitosti Božího hodu velikonočního

a zahájení kanonizačního procesu biskupa Hloucha

 Pastýřský list – Boží hod velikonoční 2018

Odkazy:

Zahájení procesuhttps://www.bcb.cz/zacina-proces-blahoreceni-josefa-hloucha/

Výzva pro svědkyhttps://www.bcb.cz/vyzva-svedky-zivota-smrti-sluzebnika-boziho-josefa-hloucha/

zdroj: www.bcb.cz

 
 
  • Dnes v neděli 10. června si připomínáme 46. výročí od úmrtí 9. českobudějovického biskupa Mons. Josefa Hloucha. K této příležitosti otec biskup Mons. Vlastimil Kročil schválil modlitbu, kterou věřící mají možnost od dnešního dne se modlit po celou dobu procesu blahořečení. Dekret s přímluvnou modlitbou je uveřejněn uvnitř farního zpravodaje.
  • V pondělí 11. června je památka sv. Barnabáše, apoštola.
  • Ve středu 13. června je památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve.
  • V pátek 15. června je památka sv. Víta, mučedníka a hlavního patrona farnosti Český Krumlov. V Českém Krumlově bude u sv. Víta poutní mše svatá v 18:00 hodin. Srdečně zveme všechny na tuto pouť.
  • Oznamujeme věřícím, že od 1. června 2018 Sr. Kateřina Karmela Chromíková, SCSC byla jmenována nemocniční kaplankou v Nemocnici Český Krumlov. K její službě vyprošujeme hojnost Božího požehnání.

Kontaktujte nás