Události:

 

PASTÝŘSKÝ LIST

při příležitosti Božího hodu velikonočního

a zahájení kanonizačního procesu biskupa Hloucha

 Pastýřský list – Boží hod velikonoční 2018

Odkazy:

Zahájení procesuhttps://www.bcb.cz/zacina-proces-blahoreceni-josefa-hloucha/

Výzva pro svědkyhttps://www.bcb.cz/vyzva-svedky-zivota-smrti-sluzebnika-boziho-josefa-hloucha/

zdroj: www.bcb.cz

 

 

Zajásejte již, zástupy andělů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská tajemství! K vítězství tak mocného Krále zazní polnice a zvěstuj spásu! Raduj se i ty, země, zalitá tak oslnivou září a tonoucí v jasu věčného Krále, pohleď, jak na celém světě rychle zmizely temnoty! Raduj se i ty, matko Církvi, zkrášlená leskem tak jasného světla! A v mohutném zpěvu lidu ať tento svatý dům Boží zní ozvěnou té radosti!

(Velikonoční chvalozpěv – Exsultet)

 

Milí farníci, návštěvníci farních stránek

 

ZMRTVÝCHVSTALÝ KRISTUS AŤ NAPLNÍ

VAŠE SRDCE SVÝM POKOJEM.

RADOSTNÉ A BOHEM POŽEHNANÉ

VELIKONOCE 2018

      

Vám přejí a vyprošují

Prel. Mgr. Václav Pícha, JC. D., vikář českokrumlovský

R. D. Mgr. František Žák, farní vikář

Bc. Vojtěch Talíř, trvalý jáhen

Zdeněk Kalianko, akolyta

Jan Rothschedl, akolyta a pastorační asistent

 

Kontaktujte nás