Události:

 

 • V úterý 6. listopadu v Kájově v sále na faře od 15:00 hodin do 18:00 hodin sestry Sv. Kříže zvou rodiče s dětmi, kdy děti si mohou vyrobit lampičky do průvodu ke cti sv. Martina.
 • V pátek 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky.
 • V sobotu 10. listopadu v Českém Krumlově mše svatá v klášterním kostele  je mimořádně zrušena.
 • V sobotu 10. listopadu v Polné na Šumavě se bude konat pouť ke cti sv. Martina. Poutní mše svatá bude v 15:00 hodin. Přede mší svatou v 14:45 hodin budou děti hrát divadlo o sv. Martinovi. Zároveň se také v tento den uskuteční od 18:00 hodin koncert válečných veteránů. Všechny srdečně zveme nejen na tuto pouť ke cti sv. Martina, ale také na koncert v kostele sv. Martina v Polné na Šumavě.
 • V neděli 11. listopadu v Kájově v kostele Nanebevzetí Panny Marie od 17:00 hodin se uskuteční divadelní představení o svatém Martinovi, patronovi chudých, kdy poté bude následovat světelný průvod. Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi na toto setkání. 
 • Na přání České biskupské konference Římskokatolická církev se připojí k iniciativě britské ambasády, kdy si připomeneme výročí první světové války tím, že 11. listopadu 2018 ve 13:30 hodin se v našich farnostech rozezní zvony. Více informací uvnitř farního zpravodaje.
 • Dnes, v neděli 11. listopadu v Kájově v kostele v 17:00 hodin se uskuteční divadlo o sv. Martinovi. Po skončení divadelního představení se bude konat světelný průvod. Srdečně zveme rodiče s dětmi.
 • V pondělí 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.
 • V úterý 13. listopadu je památka sv. Anežky České, panny.
 • Ve čtvrtek 15. listopadu je památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve.
 • V pátek 16. listopadu je památka sv. Markéty Skotské. Zároveň v tento den v Českém Krumlově na faře v čase od 16:30 do 17:45 hodin se bude konat schůzka ministrantů, kdy toto setkání bude zakončeno mší svatou.
 • V sobotu 17. listopadu je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
 • V sobotu 24. listopadu v Českých Budějovicích ve farnosti u kostela sv. Vojtěcha - Čtyři Dvory, ul. E. Destinové 1, se uskuteční setkání varhaníků, sbormistrů, kostelníků, akolytů a lektorů. Toto setkání bude zahájeno mší svatou v 9:30 hodin, kterou bude celebrovat světící biskup Mons. Pavel Posád. Po mši svaté v 10:30 bude následovat po jednotlivých skupinách přednáška a diskuze. Ve 12:00 hodin toto setkání bude zakončeno společným obědem.
 
 

 

Diecézní vyznamenání

 

Dne 2. srpna 2018 v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše z rukou diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila převzala diecézní vyznamenání II. stupně (stříbrná medaile sv. Auraciána) naše farnice paní Emma Marxová. Srdečně k tomuto vyznamenání blahopřejeme.

 

 

 

 

 

 

 

PASTÝŘSKÝ LIST

při příležitosti Božího hodu velikonočního

a zahájení kanonizačního procesu biskupa Hloucha

 Pastýřský list – Boží hod velikonoční 2018

Odkazy:

Zahájení procesuhttps://www.bcb.cz/zacina-proces-blahoreceni-josefa-hloucha/

Výzva pro svědkyhttps://www.bcb.cz/vyzva-svedky-zivota-smrti-sluzebnika-boziho-josefa-hloucha/

zdroj: www.bcb.cz

 
 

 

Kontaktujte nás