Události:

 

      

-         V pondělí 20. května je památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

-         V sobotu 25. května je památka sv. Řehoře VII., papeže.

-         V sobotu 25. května se uskuteční „vikariátní pouť na Svatou Horu“. Na tuto pouť bude vypraven autobus, který pojede z Českého Krumlova – aut. nádraží v 7:30 hodin, Křemže náměstí v 7:50 hodin. Cena za dopravu: dospělí 200,- Kč a děti 50,- Kč. Bližší informace u paní Š. Talířové mob.: 731 604 417. Přihlašovat se můžete na mob.: 731 604 417 – pí. Štěpánka Talířová nebo 739 506 792 – p. Zdeněk Kalianko.

-         V sobotu 25. května v Hořicích na Šumavě bude v tento den v 18:30 hodin mše svatá (s nedělní platností) u příležitosti zahájení pašijových her a poctou zemřelým hercům pašijových her. Zároveň vybízíme naše věřící, kteří mají zájem o účinkování v Pašijových hrách, mohou se přihlásit u paní Vladimíry Dvořákové – tel.: 724 545 581, email: info@horickepasije.cz. Termíny pašijových her: 25. 5. 19 – 20:30h, 8. 6. 19 – 16:30h, 20:30h. Horicke_Pasije_2019.pdf (985208)

-         V neděli 26. května při bohoslužbách se bude konat sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel Středního a Blízkého východu. Více informací uvnitř zpravodaje.

-         V neděli 26. května v Kájově od 16.30 hodin bude společná modlitba svatého růžence, 17.00 hodin slavnostní nešpory se svátostným požehnáním. Všechny srdečně zveme ke společné modlitbě.

- Společnost Člověk a víra hledá nové fotografy pro českobudějovickou diecézi. Více informací leták v kostele nebo na farních stránkách

-         V sobotu 18. května v Kájově se bude konat „MÁJOVÁ – KVĚTINOVÁ POUŤ“. Od 16:15 hodin věřící budou mít příležitost přistoupit ke svátosti smíření, v 16:30 hodin bude modlitba svatého růžence, 17:00 hodin poutní mše svatá zakončená litaniemi k Panně Marii. Hlavním celebrantem při této eucharistické bohoslužbě bude R. D. Mgr. Mariusz Klimczuk, farář z Březnice u Příbrami. Všechny srdečně zveme na tuto pouť k Panně Marii do Kájova. 

-         V neděli 19. května ve Větřní bude ráno v 8:00 hodin poutní mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého, patrona farnosti Větřní.

 

 

 

Nabídka - HLEDÁME  FOTOGRAFY
 
Společenství fotografů Člověk a Víra, které dlouhodobě dokumentuje náboženský život a dění ve farnostech, hledá v českobudějovické diecézi další fotografy. Nabídka je určena nejen pro zkušené profesionály, ale také pro nadšené amatéry, kteří se pohybují v církevním prostředí a mají zájem sloužit Pánu svými fotografiemi. Novým kolegům otevřeme rozsáhlé zázemí našeho živého společenství, které přispěje k jejich fotografickému i duchovnímu růstu, poskytneme jim zajímavé příležitosti k fotografování i k praktickému uplatnění jejich snímků. Pro práci při bohoslužbách nové fotografické kolegy všestranně připravíme. Pokud se chcete stát členem velké rodiny fotografů Člověk a Víra, neváhejte, vyžádejte si od svého duchovního kontakt a ozvěte se nám.   
 
Kontakty:

  • www.clovekavira.cz

  • clovekavira@gmail.com

  • Roman Albrecht, vedoucí projektu - 731 137 271

  • Martina Řehořová, člen předsednictva - 605 267 698

  • Michal Klečka, vedoucí fotografů čb. diecéze - 777 583 614

  •         

Diecézní vyznamenání

 

Dne 2. srpna 2018 v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše z rukou diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila převzala diecézní vyznamenání II. stupně (stříbrná medaile sv. Auraciána) naše farnice paní Emma Marxová. Srdečně k tomuto vyznamenání blahopřejeme.

 

 

 

 

 

 

 

PASTÝŘSKÝ LIST

při příležitosti Božího hodu velikonočního

a zahájení kanonizačního procesu biskupa Hloucha

 Pastýřský list – Boží hod velikonoční 2018

Odkazy:

Zahájení procesuhttps://www.bcb.cz/zacina-proces-blahoreceni-josefa-hloucha/

Výzva pro svědkyhttps://www.bcb.cz/vyzva-svedky-zivota-smrti-sluzebnika-boziho-josefa-hloucha/

zdroj: www.bcb.cz

 
 

 

Kontaktujte nás