Události:

 

  • Ve středu 11. října je památka sv. Jana XXIII., papeže.
  • V pátek 12. října je památka sv. Radima, biskupa.
  • V sobotu 13. října v Českém Krumlově v klášteře večerní mše svatá z důvodu hlavní kájovské pouti je zrušena.
  • V sobotu 13. října v Kájově se slaví „Zlatá sobota“ a tento den začíná hlavní kájovská pouť. V sobotu 13. října bude možnost od 18:00 hodin přistoupit ke svátosti smíření (v neděli 14. října bude tato možnost omezena počtem přítomných kněží.) Tato pouť bude zahájena poutní mši svatou v 19:00 hodin. Po mši bude následovat mariánská pobožnost – světelný průvod. Poté bude novokněz R. D. Vojtěch Blažek udělovat novokněžské požehnání. Ve 20:45 hodin bude následovat večer chval spojený s adorací. Ve 22:00 hodin začne celonoční adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Na faře v Kájově bude zajištěn nocleh s občerstvením pro poutníky, kteří tam budou adorovat po celou noc. Program pouti bude pokračovat v neděli 14. října7:00 hodin ranní chvály, v 8:00 hodin mše svatá   a vyvrcholí to hlavní poutní mší svatou v 10:00 hodin, kterou bude celebrovat J. E. Mons. Jan BAXANT, biskup litoměřický. Zakončení pouti bude ve 13:30 hodin litaniemi k Panně Marii a svátostným požehnáním. Všechny srdečně zveme na tuto kájovskou pouť.
  • Upozorňujeme věřící, že v neděli 14. října ve Větřní, v Přídolí, ve Věžovaté Pláni a v Hořicích na Šumavě nebudou bohoslužby. Zveme naše věřící na pouť do Kájova.
  • V Českém Krumlově bude v neděli 14. října mimořádně v 8:00 hodin bohoslužba slova,  pro věřící, kteří se nemohou zúčastnit kájovské pouti.
  • V sobotu 13. října 2018 a v neděli 14. října 2018 se v Kájově uskuteční hlavní kájovská pouť. Více informací uvnitř farního zpravodaje.
 
 
Pozvánka - hlavní kájovská pouť 2018
 

srdečně zveme ve dnech 13. – 14. října 2018 

Výsledek obrázku pro kájov

Zahájení pouti:

sobota 13. října 2018

od 18:00 hodin – věřící budou mít příležitost přistoupit ke svátosti smíření.

(Prosíme věřící, aby využili v tento den možnost ke svátosti smíření, v neděli bude tato možnost omezena počtem zpovědníků)

19:00 hodin – poutní mše svatá, kterou bude celebrovat novokněz R. D. Vojtěch Blažek, který po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Zároveň bezprostředně po mši svaté bude následovat světelný průvod.

ve 20:45 hodin bude večer chval spojený s adorací

ve 22:00 hodin začne celonoční adorace, kdy věřící budou mít možnost po celou noc v kostele adorovat před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.

 

neděle 14. října 2018

7:00 hodin – modlitba ranních chval

8:00 hodin – mše svatá, kterou bude celebrovat Prel. Mgr. Václav Pícha, JC. D., prelát českokrumlovský

10:00 hodin – hlavní poutní mše svatá

Související obrázek hlavním celebrantem bude

J. E. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

 

 

 

ve 13:30 hodin – zakončení pouti – litanie k Panně Marii a svátostné požehnání

poté věřící mají možnost do večera v tichosti adorovat.

Plakát ke stažení: Hlavní kájovská pouť 2018.pdf (3281594)

 

 

Diecézní vyznamenání

 

Dne 2. srpna 2018 v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše z rukou diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila převzala diecézní vyznamenání II. stupně (stříbrná medaile sv. Auraciána) naše farnice paní Emma Marxová. Srdečně k tomuto vyznamenání blahopřejeme.

 

 

 

 

 

 

 

PASTÝŘSKÝ LIST

při příležitosti Božího hodu velikonočního

a zahájení kanonizačního procesu biskupa Hloucha

 Pastýřský list – Boží hod velikonoční 2018

Odkazy:

Zahájení procesuhttps://www.bcb.cz/zacina-proces-blahoreceni-josefa-hloucha/

Výzva pro svědkyhttps://www.bcb.cz/vyzva-svedky-zivota-smrti-sluzebnika-boziho-josefa-hloucha/

zdroj: www.bcb.cz

 
 

 

Kontaktujte nás